KLINIČKA STUDIJA

U rujnu 2005.g. je u Guayaquilu u Ekvadoru provedeno
kliničko ispitivanje:
Tretiranje nesanice kod pacijenata u 4 bolnice u
guayaquilu, ekvador, pomoću dva nova biljna
ekstrakta: dvostruko slijepo, randomizirano, višestruko
križno, placebom kontrolirano, multicentrično
ispitivanje
. Ispitivanje je pokazalo da je Amantilla bila
djelotvorna kod 82,5% pacijenata.

''Njemačka komisija E'' izvještava da nema poznatih kontraindikacija, da nema poznatih nuspojava i da nema poznatih interakcija s drugim lijekovima prilikom korištenja proizvoda na bazi valerijane poput Amantille. No farmaceutski proizvod Valium može izazvati mnogobrojne štetne reakcije, a prijavljeno je i mnogo smrtnih slučajeva zbog predoziranja. U svibnju 2005.g. su u Ekvadoru na Sveučilištu u Guayaquilu provedena toksikološka ispitivanja proizvoda Nutramedix Amantilla. Nisu prijavljeni toksički učinci čak ni kad su štakori primili ekvivalent ljudske doze uvećane 500.000 puta.

Neka od prijavljenih svojstava
proizvoda na bazi valerijane kao što
je Amantilla Relax su:

analgetička, smirujuća, protiv tjeskobe, antibakterijska, antihipertenzijska, protiv histerije, protuupalna, antispazmodička, anksiolitična karminativna, diuretička, hipnotička, smiruje živce, sedativna, smiruje želudac